ANG LUGAR KUNG SAAN KATAGPUIN SI HESUS

May gusto po kaming ipakilala sa inyo. Ang pangalan po niya ay Hesus.


Para klaro po sa lahat: hindi nyo man kilala o hindi man kayo naniniwala kay Hesus, pwede pa rin po kayong dumalo sa gawain dito sa Mountainview Church. Subalit, maririnig nyo ang patungkol kay Hesus sa aming mga usapin at mensahe dahil Siya ang pinaka-sentro ng pag-asa at kagalakan na naranasan ng mga tao dito sa Mountainview Church.


Kapag ipinakilala nga ni Hesus ang Kanyang sarili sa inyo, sigurado po na ang pag-asa at kagalakan na dala Niya ay magsisimula ding lumago sa buhay ninyo.


Magsimula po kami sa Magandang Balita.


At sa dulo ng kwento ng Magandang Balita na aming ibahagi, ay doon magsisimula ang kwento ng aming mga pananalig na isinambuhay namin. Matutunghayan po natin ito sa mga ilang huling talata ng Mateo na makikita sa Bibliya, kung saan iniutos ni Hesus sa atin na humayo at gawing alagad Niya ang lahat ng bansa, bawtismuhan at turuan silang sumunod sa lahat ng mga iniutos Niya sa atin.


Ang Dakilang Utos na ito ang nag-paapoy sa ating mga pagnanasa at nag-papatayo sa atin upang abutin nang bukas ang mga kamay sa mga nangangailangan sa Kanya.

 • PHYSICAL
  GATHERINGS

  Type content here...

 • DIGITAL
  GATHERINGS

  Type content here...

 • CHILDREN'S
  GATHERINGS

  Type content here...

 • YOUTH
  GATHERINGS

  • Junior Youth gatherings for grades 5-7 every 1st and 3rd Saturday. 
  • Senior Youth gatherings for grades 8-12 every 2nd and 4th Saturday.

  Type content here...

 • Our services begin on time, lasting about 65 minutes, but you can come and go as you feel comfortable.

 • We're located at 2060 2nd Ave., Whitehorse. Parking is available on both sides of the building and across the street in the Government of Yukon parking lot.

 • As a registered charity, we do ask for donations as part of our gatherings. However, these giving opportunities are primarily for those who have committed to the mission and vision of Mountainview Church.

 • ETERNITY

  We know we have the promise of eternal life. We want to do everything we can to secure the salvation of those within our reach.

  Find Out More

  Type content here...

 • COMMISSION

  This drives everything we do, and how we do it. It's the way we transform our internal faith into external action.

  Find Out More

  Type content here...

 • AUTHENTICITY

  When we're authentic in our faith - accepting ourselves and others as imperfect people - we earn trust and serve together.

  Find Out More

  Type content here...